Atbildība

Veselība un drošība

McDonald’s® prioritāte ir kvalitāte un drošība, un mūsu restorāni ir starp drošākajiem visā pasaulē. Lai uzturētu nemainīgi augstu kvalitātes un drošības līmeni, regulāri veicam riska novērtējumus, restorānu zonu sertifikāciju, darbinieku apmācības, pārtikas drošības auditus un neatkarīgu trešo pušu veiktas mikrobioloģiskās pārbaudes. Mēs sadarbojamies tikai ar augsti kvalificētiem partneriem, un visi produkti un iepakojumi tiek iegādāti no rūpīgi izvēlētiem un McDonald’s® globālā līmenī apstiprinātiem piegādātājiem, kuri strādā saskaņā ar ES standartiem.

Atbildīgi gatavotas maltītes

Mēs rūpējamies par gardām maltītēm ar pārdomātu uzturvērtību, kas pagatavotas no augstvērtīgām, atbildīgi iegūtām izejvielām, un tiek pasniegtas ilgtspējīgā veidā. Sadarbojoties ar augsti kvalificētiem partneriem un piegādātājiem, mēs pastāvīgi pilnveidojam mūsu maltītes, gādājot, lai tās būtu sabalansētas un daudzveidīgas visām gaumēm, un mērķtiecīgi strādājam, lai pārsteigtu viesus ar jaunām un nebijušām garšām. Mēs sniedzam pilnīgu informāciju par maltīšu uzturvērtību, kas pieejama uz iepakojuma, restorānu vidē, reklāmas materiālos un ko ikviens var saņemt no restorānu darbiniekiem.

Inovācijas vieglākai un ērtākai ikdienai

Mēs pastāvīgi attīstām jaunus veidus, kas padara vieglāku un ērtāku mūsu darbinieku, viesu un sabiedrības ikdienu - no inovācijām maltīšu pagatavošanā un restorānu vidē, līdz mūsdienīgām pasūtījumu veikšanas iespējām un ērtai piegādei uz darba vietu vai mājām. McDonald’s® vēsturiski ir veicis garu un nozarē unikālu ceļu, izveidojot nebijušu uzņēmējdarbības modeli, izstrādājot caurbraucamu restorānu ideju jeb McDriveTM un radot jauna veida maltītes kā Happy Meal™, ik dienu tiecoties savu darbu paveikt aizvien labāk.

Labs kaimiņš

Mēs tiecamies būt labs un patīkams kaimiņš apkārtnē, kurā dzīvojam un strādājam. McDonald’s® darbinieki iesaistās vides sakopšanas iniciatīvās un sabiedriskās aktivitātēs tuvākā un tālākā apkaimē. Mēs mērķtiecīgi domājam, kā padarīt vidi mums apkārt tīrāku un patīkamāku, radot un atbalstot viegli lietojamus, mūsdienīgus un ērtus risinājumus gan mūsu restorānos, gan ārpus tiem.

Iekļaujoša darba vide

Mēs gādājam par mūsu darbiniekiem un viņu labklājību un nodrošinām vairākiem tūkstošiem cilvēku Baltijā drošu un iekļaujošu darba vidi. Ik gadu McDonald’s® Baltijā rada ap 100 jaunas darba vietas. Mēs esam atvērti ikvienam, neatkarīgi no pieredzes. Saviem darbiniekiem nodrošinām augsta līmeņa apmācības īpaši izstrādātās programmās, kas ir starp labākajām nozarē, šādi sniedzot vērtīgu pamatu nākotnei un plašas izaugsmes iespējas.

Tīra vide nākamajām paaudzēm

Viena no mūsu prioritātēm ir strādāt atbildīgi, rūpējoties par vidi, lai nodrošinātu tīru un drošu vidi arī nākamajām paaudzēm. Mēs pakāpeniski ieviešam ilgtspējīgus materiālus mūsu restorānos un gādājam par ilgtspējīgu resursu patēriņu ikdienā. Viens no svarīgākajiem McDonald’s® atbildīgas darbības virzieniem ir videi draudzīgs iepakojums. Mūsu mērķis ir nodrošināt 100% videi draudzīgu iepakojumu līdz 2025. gadam visos McDonald’s® restorānos. Jau pašlaik nodrošinām videi draudzīgus materiālus produktu iepakojumos un piedāvājam tikai no koka gatavotus galda piederumus. Papīra izstrādājumiem restorānos tiek izmantots tikai otrreiz pārstrādāts papīrs, no tā ir gatavoti krūzīšu turētāji, maisiņi, salvetes un citi maltīšu pasniegšanā izmantotie papīra produkti. McDonald’s® visā pasaulē ir vērienīgi samazinājis plastmasas izmantošanu Happy Meal® rotaļlietās. McDonald’s® mērķis – līdz 2025. gadam pāriet tikai uz rotaļlietām, kas radītas no videi draudzīgiem materiāliem. McDonald’s® Baltijā īsteno īpašu energovadības sistēmu un ir saņēmis ISO 50001 sertifikātu, kas apliecina pārdomātu un ekonomisku apkures, elektrības un gāzes patēriņu restorānos.

Gudra saimniekošana

Mēs rūpējamies par to, lai maltīšu pagatavošanā un restorānu darbā izmantotos resursus lietotu pēc iespējas gudrāk un tālejošāk. Mēs nodrošinām iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei. Tāpat rūpējamies, lai otrreizējai pārstrādei tiktu nodoti maltīšu gatavošanas procesā izmantotie pārtikas produkti. Piemēram, cepamo eļļu, ko izmantojam kartupeļu frī pagatavošanai, mēs piegādājam Lietuvas uzņēmumam "Biomotorai UAB", kas to izmanto biodegvielas ražošanai.