Ko dara bērnu
Mobilais veselības
aprūpes centrs?

Kopā ar ārstiem no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dodas vizītēs
pie bērniem uz tiem Latvijas reģioniem, kur šādi ārsti nav pieejami.

Vizītes bērniem ir par brīvu,jo visas ar izbraukumiem saistītās izmaksas
tiek segtas no saziedotajiem līdzekļiem.

Mobilā veselības aprūpes centra mērķis ir nodrošināt profesionālu bezmaksas
veselības aprūpi ikvienam bērnam Latvijā.

Projekta atbalstītāji un sadarbības partneri

skaties
inbox_big1

Projekta atbalstītāji un sadarbības partneri