text-lv@2x

Droši un tīri restorāni ir
mūsu prioritāte!

Mēs pieliekam visas pūles, lai mūsu restorānos nodrošinātu tīrību un drošību. Droši McDonald’s® restorāni ir mūsu uzņēmējdarbības pamats.
Esam atbildīgi par to, lai saviem viesiem katru dienu pasniegtu drošu pārtiku drošā vidē, vienlaikus nodrošinot arī saviem darbiniekiem ļoti labus un drošus darba apstākļus.

Visās restorāna zonās pastiprināta uzkopšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas kārtība.
Regulāri tiek tīrīti un dezinficēti kontaktpunkti: pašapkalpošanās kioski,
galdi, krēsli, durvju rokturi u. c.

Vector Smart Object@2x

Visās restorāna zonās pastiprināta uzkopšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas kārtība.
Regulāri tiek tīrīti un dezinficēti kontaktpunkti: pašapkalpošanās kioski,
galdi, krēsli, durvju rokturi u. c.

Uzstādīti aizsargstikli darbinieku un viesu saskares vietās.

Vector Smart Object-2@2x

Uzstādīti aizsargstikli darbinieku un viesu saskares vietās.

Lūdzam restorānā ievērot 2 metru distanci no citiem
viesiem un darbiniekiem.

kedas@2x

Lūdzam restorānā ievērot 2 metru distanci no citiem
viesiem un darbiniekiem.

Restorānā viesiem pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis un
sanitārajās telpās – antibakteriālās ziepes.

Vector Smart Object-4@2x

Restorānā viesiem pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis un
sanitārajās telpās – antibakteriālās ziepes.

Visi restorāna darbinieki regulāri mazgā un dezinficē rokas.

Vector Smart Object-5@2x

Visi restorāna darbinieki regulāri mazgā un dezinficē rokas.

Visiem darbiniekiem, kuri ir tiešā saskarē ar viesiem, naudu un kases aparātu, tiek nodrošināti gumijas cimdi.

Vector Smart Object-6@2x

Visiem darbiniekiem, kuri ir tiešā saskarē ar viesiem,
naudu un kases aparātu, tiek nodrošināti gumijas cimdi.

Visiem darbiniekiem pirms maiņas un tās laikā tiek mērīta temperatūra. Šaubu vai acīm redzamas medicīniska rakstura darba nespējas gadījumā darbiniekiem ir aizliegts ienākt restorāna telpās.

Vector Smart Object-7@2x

Visiem darbiniekiem pirms maiņas un tās laikā tiek mērīta temperatūra. Šaubu vai acīm redzamas medicīniska rakstura darba nespējas gadījumā darbiniekiem ir aizliegts ienākt restorāna telpās.

Lūdzam neapmeklēt restorānu, ja Jums ir elpceļu infekcijas pazīmes.

Vector Smart Object-8@2x

Lūdzam neapmeklēt restorānu, ja Jums ir elpceļu infekcijas pazīmes.

Mēs iesakām izvēlēties veikt maksājumu ar karti.

Vector Smart Object-9@2x

Mēs iesakām izvēlēties veikt maksājumu ar karti.