You are here

Vide

Būvējam ilgtspējīgu nākotni kopā

Mēs, McDonald's, apzināmies mūsu atbildību aizsargāt un saglabāt  mūsu vidi nākamajām paaudzēm. Mūsu darbības centrā ir 4R princips (no angļu valodas “reduce, reuse, recycle and redesign” - “samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt un uzlabot”), kura mērķis ir patērēt mazāk enerģijas un resursu.

 

Vides tīrība

Mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir iesaistīties tīrības saglabāšanā Latvijā. Pie visiem mūsu restorāniem ir atkritumu urnas un savus klientus mēs aicinām tās izmantot.  Uz visiem mūsu iepakojumiem ir simbols, kas mudina nepiegružot vidi, un mēs aktīvi mudinām savus klientus atbrīvoties no saviem atkritumiem atbildīgi.

 

Piegādātāji

Mūsu apņemšanās rūpēties par vidi attiecas arī uz mūsu tīkla piegādātājiem. Mēs kopīgi strādājam, lai vēl vairāk samazinātu atkritumu apjomu, pārstrādātu un atkārtoti izmantotu enerģijas resursus, un uzņemamies atbildību par mūsu produktu pilnu dzīves ciklu - sākot no audzēšanas, ražošanas, iepakošanas un beidzot ar  atkritumu apsaimniekošanu.

Mēs pievēršam īpašu uzmanību dzīvnieku labturībai un iegādājamies produktus tikai no tādiem piegādātājiem, kas izturas labi pret dzīvniekiem un pastāvīgi strādā, lai uzlabotu piegādes procesu, novērstu piesārņojuma draudus, mazinātu oglekļā dioksīda emisijas un ietaupītu vairāk enerģijas.

 

Atkritumi

Mēs uzskatām, ka labākais veids, kā samazināt savu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu, ir radīt mazāk atkritumu. Lai nodrošinātu, ka šī filozofija tiek ievērota visos mūsu restorānos, mēs visās virtuvēs esam uzstādījuši monitorus, lai atkritumu rašanos samazinātu līdz minimumam.

 

Enerģija

Mūsu mērķis ir:

- Samazināt enerģijas patēriņu visos mūsu restorānos

- Samazināt  ūdens patēriņu visos mūsu restorānos

- Nodrošināt mūsu restorānu notekūdeņu tīrību