You are here

Aiz priekškara

Kas notiek McDonald’s virtuvē?

Visu mūsu darbinieku uzdevums ir nodrošināt jums kvalitatīvus produktus, kas strikti atbilst higiēnas un pārtikas drošības noteikumiem, bieži vien pat pārsniedzot likumos noteiktās normas. Pārtikas drošība ir viena no galvenajām prioritātēm mūsu restorānos, un ik dienas produktu priekšzīmīgas kvalitātes nodrošināšanai mūsu restorānos tiek veiktas dažādas specifiskas procedūras. 

 

Roku mazgāšana: 

McDonald’s restorānos roku mazgāšana nav nekāds joks! Mūsu darbinieki mazgā rokas vismaz reizi stundā, tāpat pēc katras darba stacijas maiņas vai atgriešanās no pārtraukuma. Rokas saskaņā ar ieteikto procedūru tiek mazgātas līdz elkoņiem, izmantojot antibakteriālas ziepes. 

Eļļas kvalitāte: 

Mūsu cepamā eļļa ir saulespuķu un rapšu eļļas maisījums, kas reizi dienā tiek pārbaudīts ar īpašas aparatūras palīdzību. Elektroniskā pārbaudes ierīce reizi dienā pārbauda eļļu un nosaka, vai tā jāmaina, vai ir vēl lietojama. Ierīce ir visos mūsu restorānos, reizi nedēļā tā tiek pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tā pareizi kalibrēta. Pēc katras lietošanas ierīce tiek nomazgāta ar karstu ūdeni un nožāvēta, novietojot uz sterilas virsmas. 

Temperatūras kontrole:

Lai nodrošinātu priekšzīmīgu mūsu produktu kvalitāti, visos piegādes ķēdes posmos mums jāspēj uzturēt drošas temperatūras. Tas neattiecas tikai uz apstākļiem noliktavās, bet arī uz transportēšanu un pārkraušanu. 

Ikreiz, kad tiek saņemta kārtējā piegāde, mēs veicam paša transportlīdzekļa un tajā atvesto produktu temperatūras mērījumus. Saldētiem un svaigajiem produktiem tiek pievērsta īpaša uzmanība un to uzglabāšanas apstākļi ir ārkārtīgi svarīgi. Divreiz dienā tiek veikti regulāri visu produktu temperatūras mērījumi. Visas mūsu noliktavas tiek organizetas pēc FIFO metodes (no angļu “first in, first out” - “kas pirmais ienāk, pirmais aiziet”). Šis princips tiek ievērots visos uzglabāšanas līmeņos - arī ledusskapjos un saldētavās mūsu restorānu virtuvēs. 

McDonald’s restorānos ārkārtīgi nozīmīga ir arī produktu marķēšana. Visus produktus atbilstoši marķē jau mūsu piegādātāji. Ja produkts jāizsaiņo no oriģinālā iepakojuma, mēs to marķējam no jauna, lai spētu izsekot produkta apritei. 

Pastāvīgas pārbaudes:

Viena no Maiņas Vadītāja atbildībām ir kvalitātes standartu ievērošanas pārbaude vairākas reizes dienā. Tā, piemēram, izejvielu aprite, kā arī visu iekārtu, - grilu, tosteru, saldētavu un ledusskapju temperatūra tiek pārbaudīta divreiz dienā. Visas iekārtas pēc lietošanas tiek dezinficētas, bet katru nakti mazgātas. Piedevām visos restorānos regulāri tiek veiktas pārtikas audita pārbaudes. Tiek veikti gan iekšējie auditi, gan kā neatkarīgi organizēti “noslēpumainā pircēja” apmeklējumi. Šajos apmeklējumos tiek veiks detalizēts 15 punktu audits par pārtikas kvalitāti, apkalpošanas ātrumu un attiecībām ar klientiem. Mūsu restorānos katru gadu iepērkas 24 noslēpumainie pircēji. 

Virtuves inventāra temperatūra:

Lai nodrošinātu mūsu produktu atbilstību kvalitātes standartiem, mēs ik dienas regulāri pārbaudām mūsu inventāra tīrību un uzstādījumus, tāpat arī cepamo virsmu un dažādu veidu gaļas iekšējo temperatūru. Viss mūsu cepšanas inventārs tiek tīrīts un dezinficēts vismaz reizi pāris stundās. 

Katru rītu tiek pārbaudīta grila plākšņu temperatūra. Apakšējai plāksnei tiek veikti trīs konttrolmērījumi, atsevišķs mērījums tiek veikts augšējai plāksnei. Kad viss inventārs ir rūpīgi pārbaudīts, tiek veikta arī gaļas pārbaude, pārliecinoties, ka gaļas iekšējā temperatūra cepšanas procesā sasniegusi minimālo drošo pārtikas temperatūru - 69˚C grādus

Darbinieku uniformas:

Lai nodrošinātu pārtikas produktu tīrību, visiem darbiniekiem ir jāievēro higiēnas normas un vienmēr jābūt apģērbtiem tīrās uniformās. 

Lai nodrošinātu šo prasību ievērošanu, mēs pieprasām, lai darbinieki ievērotu higiēnas vadlīnijas. Virtuvē ir aizliegts valkāt kreklus ar garām piedurknēm. Piedevām ikvienam, kas strādā virtuvē, jāvalkā cepurīte. Ikvienam, kas gatavo salātus, jāvalkā vienreiz lietojamie cimdi, kas jānomaina ikreiz, kad tiek pamesta darba vieta, pat ja tikai uz īsu brīdi - piemēram, lai no ledusskapja paņemtu papildus izejvielas.

Arī strādājot ar jēlu gaļu pie grila, vienmēr  jāvalkā vienreiz lietojamie cimdi. Visās mūsu virtuvēs ir stingri aizliegta jebkādu rotaslietu (rokassprādžu, gredzenu, pulksteņu, auskaru) valkāšāna